Städområden

Länken nedan visar en karta med föreningens städområden.  ( På kartan framgår även vilket fastighetsnummer varje hus har - det är inte samma sak som gatunumret.)

Alla fastigheter tillhör ett städområde där vi gemensamt har ett ansvar för ytorna inom det området, inte bara på städdagarna utan under hela året. Vi ansvarar tillsammans för att området är välskött och snyggt, t ex. genom att ansa rabatter och klippa gräs. Vill du nyanlägga eller göra om något som förskönar är det oftast OK. Kontakta styrelsen med dina förslag, gärna skriftligt och med kostnadsförslag om det du vill göra kostar pengar. Innebär det större kostnader eller ändringar måste det som regel ske genom en motion till årsmötet.

Karta över städområden.