Kallelser och protokoll årsmöten

 

Om du är intresserad av tidigare års kallelser och protokoll genomförda årsmöten så är du välkommen att kontakta styrelsen med dina önskemål.

Styrelsen arkiverar alla tidigare kallelser och protokoll i enlighet med gällande regler för samfällighetsföreningar.