Ansvarsområden och arbetsfördelning inom Gulsippans styrelse 2016/2017. 
     
  Ansvarsområde Telefon
Kenneth Lindeblad Övergripande ansvar 0730-563492
Bertil Persson Avtal med Com Hem 0704-330686
Thomas Ahlborg Snöröjning och röjning träd/park 0702-141502
Martin Neselius Gulsippan-Nytt & Hemsida 073-4247878
Thomas Biquet Lekutrustning 0704-404480
Staffan Håkansson Allmännt underhåll i området 073-5366724
Linda Ahlberg Växter/planteringar 0739-821881
Alf Jordan Arkiv 0708-309209

Henry Alarcon

Budget & Ekonomi

0709-508256