Ansvarsområden och arbetsfördelning inom Gulsippans styrelse 2022/2023. 
Kontakta styrelsen i första hand via email: styrelsen@gulsippan.se
     
 Ansvarig Ansvarsområde Kontakt
Anna-Lena Knapp Övergripande ansvar 0704-813324, styrelsen@gulsippan.se
Bertil Persson Com Hem och IP-Only 0704-330686, styrelsen@gulsippan.se
Henry Alarcon Ekonomi & budget 070-9508256, styrelsen@gulsippan.se
Cecilia Wallin GS-nytt styrelsen@gulsippan.se
Cecilia Wallin Gulsippans hemsida styrelsen@gulsippan.se
Sebastian Widinghoff & Samuel Eckert Snöröjning  styrelsen@gulsippan.se
Madelene Bergdahl Lekutrustning styrelsen@gulsippan.se
Sebastian Widinghoff & Samuel Eckert Allmänt underhåll i området styrelsen@gulsippan.se
Anna-Lena Knapp Växter, planteringar, röjning träd/park styrelsen@gulsippan.se
Anna-Lena Knapp Arkiv 0704-813324 styrelsen@gulsippan.se
Henry Alarcon Budget & Ekonomi 070-9508256, styrelsen@gulsippan.se
Nowfal Lazrek Stockholm Vatten och sophantering styrelsen@gulsippan.se
Dennis Jönsson Elavtal  styrelsen@gulsippan.se
Madelene Bergdahl Förvaltningsplan styrelsen@gulsippan.se
Nowfal Lazrek Laddstationer styrelsen@gulsippan.se
Dennis Jönsson Grannsamverkan styrelsen@gulsippan.se
Cecilia Wallin Huvudkontakt parkering styrelsen@gulsippan.se