Ansvarsområden och arbetsfördelning inom Gulsippans styrelse 2018/2019. 
     
 Ansvarig Ansvarsområde Telefon
Martin Neselius Övergripande ansvar 073-4247878
Bertil Persson Avtal med Com Hem 070-4330686
Anna-Lena Bermås Snöröjning  070-5848681
Mats Jansson Lekutrustning 070-8436465
Mats Jansson Allmänt underhåll i området 070-8436465
Mats Jansson Växter, planteringar, röjning träd/park 070-8436465
Martin Neselius Arkiv 073-4247878
Henry Alarcon Budget & Ekonomi 070-9508256