Ansvarsområden och arbetsfördelning inom Gulsippans styrelse 2018/2019. 
     
  Ansvarsområde Telefon
Martin Neselius Övergripande ansvar 073-8436465
Bertil Persson Avtal med Com Hem 070-4330686
Anna-Lena Bermås Snöröjning och röjning träd/park 070-5848681
Bertil Persson Gulsippan-Nytt & Hemsida 070-8436465
Mats Jansson Lekutrustning 070-8436465
Mats Jansson Allmännt underhåll i området 070-8436465
Mats Jansson Växter/planteringar 070-8436465
Martin Neselius Arkiv 070-8436465

Henry Alarcon

Budget & Ekonomi

070-9508256