Ansvarsområden och arbetsfördelning inom Gulsippans styrelse 2016/2017. 
     
  Ansvarsområde Telefon
Stefan Brunnberg Övergripande ansvar 0706-679182
Bertil Persson Avtal med Com Hem 0704-330686
Thomas Ahlborg Snöröjning och röjning träd/park 0702-141502
Staffan Håkansson Gulsippan-Nytt & Hemsida 0705-366724
Thomas Biquet Lekutrustning 0704-404480
Gert Karlsson Allmännt underhåll i området 0708-373621
Annelie Lindeblad Växter/planteringar 0702-623963
Alf Jordan Arkiv 0708-309209

Åsa Odenlid

Budget & Ekonomi

0704-225817