Bilden tagen från bron över Snårvindevägen

Välkommen till Gulsippans samfällighetsförening!

Gulsippans samfällighetsförening består av 91 hus (fastigheter) belägna i Hässelby norra villastad i Stockholm. Föreningen utgörs av ägarna till områdets friköpta rad-och parhus med adresser Snårvindevägen 10-190, belägna på vägens högra sida om man närmar sig området från Växthusvägen.

När du köper hus i området blir du automatiskt medlem i Gulsippans samfällighetsförening. Du får då tillgång till föreningens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling genom att delta på årsmötet med din rösträtt.

Läs gärna informationen under fliken "Infobladet" ovan för att känna till viktiga delar av föreningens syfte och verksamheter och vad du som boende kan bidra med för områdets fortsatta utveckling. Är du nyinflyttad i området så kommer du att få Infobladet utdelat till din brevlåda. 

Under fliken "Styrelse och kontakt" finner du e-post adress till styrelsen, telefonnummer till styrelsens aktuella medlemmar och övriga funktioner i föreningen. Använd i första hand e-post för att kontakta styrelsen om du har frågor och önskemål som rör området. 

Vi som är medlemmar i styrelsen bor precis som du i området. Styrelsearbetet är ett frivilligt förtroendeuppdrag under en mandatperiod på 2 år. Vi vill att området ska vara välskött och trivsamt för alla som bor här och för de som besöker området. Om du är intresserad att vara med i styrelsen så är du välkommen att kontakta ansvarig för Valberedningen eller någon i styrelsen för att anmäla ditt intresse.

 

Hälsningar,
/Bertil Persson
Ordförande
styrelsen@gulsippan.se
0704330686

 

Några externa informationslänkar av intresse för medlemmarna i Gulsippan:

Com Hem kabeltv, bredband och telefoni: http://www.comhem.se 

Estate Parkering: http://estate.se/parkering

Stockholm Vatten: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/   

Grannsamverkan: http://samverkanmotbrott.se

Mitt Hässelby: http://www.hesselby.com

 

AKTUELLT: