Styrelse 2017/2018 och kontakt

Kontakta styrelsen i första hand med e-post på  adress:  styrelsen@gulsippan.se

Ordförande

Kenneth Lindeblad

Snårvindevägen 190
Tel. 0730-563492
 
Vice Ordförande
Alf Jordan
Snårvindevägen 184
Tel. 070-8309209
 
Kassör 
Henry Alarcon
Snårvindevägen 124
Tel. 0709-508256
 
Sekreterare 
Martin Neselius
Snårvindevägen 90
Tel. 073-4247878
 
Förvaltare 
Staffan Håkansson
Snårvindevägen 114
Tel. 070-5366724
 
Ledamot 
Linda Ahlberg
Snårvindevägen 82
Tel. 0739-821881
 
Ledamot
Thomas Biguet
Snårvindevägen 32
Tel: 070-4404480
 
 

Revisorer

Ordinarie: 

Monika Rydberg

Snårvindevägen 30

Suppleanter: 
Bertil Persson
Snårvindevägen 154
 
Per-Axel Carlsson
Snårvindevägen 158

 

Valberedning

Monika Rydberg (sammankallande)
Snårvindevägen 30
 
Anna-Lena Knapp
Snårvindevägen 186
 
Tove Nordenhäll
Snårvindevägen 96
 
 

Övriga

Grannsamverkan:
Linda Westerlind
Snårvindevägen 66
 
med stöd från
Aktuella Städfogdar