Styrelse 2018/2019 och kontakt

Kontakta styrelsen i första hand via email: styrelsen@gulsippan.se

 

STYRELSE:

Ordförande
Bertil Persson
Snårvindevägen 154
Tel. 070-4330686

Vice Ordförande
Thomas Biguet
Snårvindevägen 32
 
Kassör 
Henry Alarcon
Snårvindevägen 124
Tel. 0709-508256
 
Sekreterare
Cecilia Wallin
Snårvindevägen 42
 
Förvaltare 
Jonas Lindmark
Snårvindevägen 178 
 
Förvaltare
Daniel Sundborg
Snårvindevägen 174
 
Ledamot
Ulrik Östling
Snårvindevägen 166
 
  

REVISORER:

Ordinarie: 
Tove Nordenhäll
Snårvindevägen 96

Marie Jax
Snårvindevägen 148

Suppleanter: 
Stefan Johansson
Snårvindevägen 88
 
Per-Axel Carlsson
Snårvindevägen 158
 
 
VALBEREDNING:
 

Tove Nordenhäll (sammankallande)
Snårvindevägen 96 

Anna-Lena Knapp
Snårvindevägen 186
 
Richard Meurling
Snårvindevägen 84
 
 
GRANNSAMVERKAN:
 
Daniel Sundborg
Snårvindevägen 174
 
med stöd från
Aktuella Städfogdar