Styrelse 2022/2023 och kontakt

Kontakta styrelsen i första hand via email: styrelsen@gulsippan.se

 

STYRELSE:

Ordförande
Anna-Lena Knapp
Snårvindevägen 186
Tel. 0704-81 33 24

Vice Ordförande
Dennis Jönsson
Snårvindevägen 160
 
Kassör 
Henry Alarcon
Snårvindevägen 124
Tel. 0709-508256
 
Sekreterare
Cecilia Wallin
Snårvindevägen 42
 
Förvaltare 
Sebastian Widinghoff
Snårvindevägen 142
 
Förvaltare
Samuel Eckert
Snårvindevägen 46
 
Ledamot
Nowfal Lazrek
Snårvindevägen 136
 
Ledamot
Madelene Bergdahl
Snårvindevägen 20
  
  

REVISORER:

Ordinarie: 
Tove Nordenhäll
Snårvindevägen 96

Marie Jax
Snårvindevägen 148

Suppleanter: 
Stefan Johansson
Snårvindevägen 88
 
Per-Axel Carlsson
Snårvindevägen 158
 
 
VALBEREDNING:
 

Tove Nordenhäll (sammankallande)
Snårvindevägen 96 

Staffan Håkansson
Snårvindevägen 114
  
GRANNSAMVERKAN:
 
Dennis Jönsson
Snårvindevägen 160
 
med stöd från
Aktuella Städfogdar