Styrelse 2018/2019 och kontakt

Kontakta styrelsen i första hand med e-post på  adress:  styrelsen@gulsippan.se

Ordförande

Martin Neselius
Snårvindevägen 90
Tel. 073-4247878

 
Vice Ordförande
Alf Jordan
Snårvindevägen 184
Tel. 070-8309209
 
Kassör 
Henry Alarcon
Snårvindevägen 124
Tel. 0709-508256
 
Sekreterare 
Alexandra Stamrin
Snårvindevägen 20
Tel. 070-4333508
 
Förvaltare 
Staffan Håkansson
Snårvindevägen 114
Tel. 070-5366724
 
Ledamot 
Anna-Lena Bermås
Snårvindevägen 102
Tel. 070-5848681 
 
Ledamot
Mikael Svedén
Snårvindevägen 72
Tel. 070-5680564
 
 

Revisorer

Ordinarie: 

Monika Rydberg
Snårvindevägen 30

Tove Nordenhäll
Snårvindevägen 96

Suppleanter: 
Bertil Persson
Snårvindevägen 154
 
Per-Axel Carlsson
Snårvindevägen 158

 

Valberedning

Monika Rydberg (sammankallande)
Snårvindevägen 30
 
Anna-Lena Knapp
Snårvindevägen 186
 
Tove Nordenhäll
Snårvindevägen 96
 
 

Övriga

Grannsamverkan:
Alexandra Stamrin
Snårvindevägen 20
 
med stöd från
Aktuella Städfogdar