Styrelse 2016/2017 och kontakt

Kontakta styrelsen i första hand med e-post på  adress:  styrelsen@gulsippan.se

 

Ordförande: Stefan Brunnberg

Snårvindevägen 162

Tel. 070-6679182

 
Vice Ordförande: Alf Jordan
Snårvindevägen 184
Tel. 070-8309209
 
Kassör: Åsa Odenlid
Snårvindevägen 76
Tel. 08-4719921
 
Sekreterare: Staffan Håkansson
Snårvindevägen 114
Tel. 070-5366724
 
FörvaltareGert Karlsson
Snårvindevägen 52
Tel. 070-8373621
 
Ledamot: Annelie Lindeblad
Snårvindevägen 190
Tel. 070-2623963
 
Ledamot: Thomas Biguet
Snårvindevägen 32
Tel. 070-4404480
 
Adjungerand ledamot: Bertil Persson
Snårvindevägen 154
Tel. 0704-330686
 
Adjungerand ledamot: Thomas Ahlborg
Snårvindevägen 134
Tel. 0702-141502
 

Revisorer

Ordinarie: Monika Rydberg

Snårvindevägen 30

Amanda Westerström
Snårvindevägen 90
 
Suppleanter: Bertil Persson
Snårvindevägen 154
 
Per-Axel Carlsson
Snårvindevägen 158

 

Valberedning

Monika Rydberg (sammankallande)
Snårvindevägen 30
 
Anna-Lena Knapp
Snårvindevägen 186
 
Tove Nordenhäll
Snårvindevägen 96
 
 

Övriga

Grannsamverkan:
Linda Westerlind
Snårvindevägen 66
 
med stöd från
Aktuella Städfogdar
 
 
Estate Parkering
parkeringsvakt@estate.se

08-588 018 00