Bilden tagen från bron över Snårvindevägen

Välkommen till Gulsippans samfällighetsförening!

Gulsippans samfällighetsförening består av 91 hus (fastigheter) belägna i Hässelby norra villastad i Stockholm. Föreningen utgörs av ägarna till områdets friköpta rad-och parhus med adresser Snårvindevägen 10-190, belägna på vägens högra sida om man närmar sig området från Växthusvägen.

När du köper hus i området blir du automatiskt medlem i Gulsippans samfällighetsförening. Du får då tillgång till föreningens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling genom att delta på årsmötet med din rösträtt.

Läs gärna informationen under fliken "Infobladet" ovan för att känna till viktiga delar av föreningens syfte och verksamheter och vad du som boende kan bidra med för områdets fortsatta utveckling.

Under fliken "Styrelse och kontakt" finner du e-post adress till styrelsen, telefonnummer till några av styrelsens aktuella medlemmar och övriga funktioner i föreningen. Använd i första hand e-post för att kontakta styrelsen om du har frågor och önskemål som rör området.

Vi som är medlemmar i styrelsen bor precis som du i området. Vi vill att området ska vara välskött och trivsamt för alla som bor här och för de som besöker området. Om du är intresserad att vara med i styrelsen så är du välkommen att kontakta ansvarig för Valberedningen eller någon i styrelsen för att anmäla ditt intresse.

Hälsningar,
/Staffan Håkansson
Ordförande
styrelsen@gulsippan.se
070-307 60 91

 

Några externa informationslänkar av intresse för medlemmarna i Gulsippan:

Com Hem kabeltv, bredband och telefoni: http://www.comhem.se 

Nordic Level Parking AB: https://nordiclevelgroup.com/parkering-kontakt

Stockholm Vatten: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/   

Grannsamverkan: http://samverkanmotbrott.se

Mitt Hässelby: http://www.hesselby.com

Aktuellt

Städdag lördag 27 april

2024-04-04

Lördagen den 27 april med start kl. 10:00 är det dags för vårens städdag. Containrar anländer på fredag, eventuellt redan på torsdag. I dessa får endast trädgårdsavfall slängas! Städfogdar (samma hushåll som i höstas) samlas kl. 09:30 mellan garagelängorna där gemensamma förråd med material finns (på gaveln av garaget vid Snårvindevägen 146). Listor över arbetsuppgifter och kartor kommer att delas ut till städfogdarna som sätter upp dessa i respektive städområde. Alla hushåll som deltar vid städdagen är med i utlottningen av avgiftsfri månad i samband med årsstämman. Städlag 5 (Snårvindevägen 18-38) ansvarar för korvgrillningen kl. 13:00 på övre gården (inköpslista finns).