Bilden tagen från bron över Snårvindevägen

Välkommen till Gulsippans samfällighetsförening!

Gulsippans samfällighetsförening består av 91 hus (fastigheter) belägna i Hässelby norra villastad i Stockholm. Föreningen utgörs av ägarna till områdets friköpta rad-och parhus med adresser Snårvindevägen 10-190, belägna på vägens högra sida om man närmar sig området från Växthusvägen.

När du köper hus i området blir du automatiskt medlem i Gulsippans samfällighetsförening. Du får då tillgång till föreningens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling genom att delta på årsmötet med din rösträtt.

Läs gärna informationen under fliken "Infobladet" ovan för att känna till viktiga delar av föreningens syfte och verksamheter och vad du som boende kan bidra med för områdets fortsatta utveckling. Är du nyinflyttad i området så kommer du att få Infobladet utdelat till din brevlåda. 

Under fliken "Styrelse och kontakt" finner du e-post adress till styrelsen, telefonnummer till styrelsens aktuella medlemmar och övriga funktioner i föreningen. Använd i första hand e-post för att kontakta styrelsen om du har frågor och önskemål som rör området. 

Vi som är medlemmar i styrelsen bor precis som du i området. Vi vill att området ska vara välskött och trivsamt för alla som bor här och för de som besöker området. Om du är intresserad att vara med i styrelsen så är du välkommen att kontakta ansvarig för Valberedningen eller någon i styrelsen för att anmäla ditt intresse.

Hälsningar,
/Anna-Lena Knapp
Ordförande
styrelsen@gulsippan.se
070-481 33 24

 

Några externa informationslänkar av intresse för medlemmarna i Gulsippan:

Com Hem kabeltv, bredband och telefoni: http://www.comhem.se 

Nordic Level Parking AB: https://nordiclevelgroup.com/parkering-kontakt

Stockholm Vatten: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/   

Grannsamverkan: http://samverkanmotbrott.se

Mitt Hässelby: http://www.hesselby.com

Aktuellt

Digitala parkeringstillstånd

2023-01-03

I år, 2023, går vi över till digitala parkeringstillstånd i samfälligheten. Drygt hälften av hushållen har redan registrerat sig med hjälp av den tillståndskod som delades ut till respektive hushåll innan jul. Parkeringstillstånden från 2022 fortsätter att gälla till 2023-02-28, så att alla har god tid på sig att lyckas med registeringen. Hör av dig till styrelsen (se "Styrelse & kontakt" eller mejla styrelsen@gulsippan.se) om du önskar papperstillstånd för 2023 eller vill ha ytterligare instruktion kring hur du registrerar dig.

Ny styrelse

2022-12-08

Vid årsstämman den 30/11 valdes en ny styrelse till samfälligheten. Mer information i nästa GS-nytt och under "Styrelse & kontakt" och "Ansvarsområden styrelsen". Protokoll från årsstämman i allas brevlådor denna vecka.