Bilden tagen från bron över Snårvindevägen

Välkommen till Gulsippans samfällighetsförening!

Gulsippans samfällighetsförening består av 91 hus (fastigheter) belägna i Hässelby norra villastad i Stockholm. Föreningen utgörs av ägarna till områdets friköpta rad-och parhus med adresser Snårvindevägen 10-190, belägna på vägens högra sida om man närmar sig området från Växthusvägen.

När du köper hus i området blir du automatiskt medlem i Gulsippans samfällighetsförening. Du får då tillgång till föreningens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling genom att delta på årsmötet med din rösträtt.

Läs gärna informationen under fliken "Infobladet" ovan för att känna till viktiga delar av föreningens syfte och verksamheter och vad du som boende kan bidra med för områdets fortsatta utveckling.

Under fliken "Styrelse och kontakt" finner du e-post adress till styrelsen, telefonnummer till några av styrelsens aktuella medlemmar och övriga funktioner i föreningen. Använd i första hand e-post för att kontakta styrelsen om du har frågor och önskemål som rör området.

Vi som är medlemmar i styrelsen bor precis som du i området. Vi vill att området ska vara välskött och trivsamt för alla som bor här och för de som besöker området. Om du är intresserad att vara med i styrelsen så är du välkommen att kontakta ansvarig för Valberedningen eller någon i styrelsen för att anmäla ditt intresse.

Hälsningar,
/Staffan Håkansson
Ordförande
styrelsen@gulsippan.se
070-307 60 91

 

Några externa informationslänkar av intresse för medlemmarna i Gulsippan:

Com Hem kabeltv, bredband och telefoni: http://www.comhem.se 

Nordic Level Parking AB: https://nordiclevelgroup.com/parkering-kontakt

Stockholm Vatten: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/   

Grannsamverkan: http://samverkanmotbrott.se

Mitt Hässelby: http://www.hesselby.com

Aktuellt

Digitala parkeringstillstånd - en uppdatering

2024-01-31

Nu har de digitala parkeringstillstånden förlängts! Den uppmärksamma såg dock att det enligt mejlet var lite snålt tilltaget med tid, men ni kan vara lugna med att de digitala tillstånden gäller tills vidare som utlovat. Vi har varit i kontakt med parkeringsbolaget.

Vi vill passa på att påminna om att de boende som som av särskilda skäl (t.ex. hemtjänst eller hemsjukvård) behöver papperstillstånd hör av sig till styrelsen omgående på styrelsen@gulsippan.se för att få tillgång till det ytterligare ett år. 

Digitala parkeringstillstånd

2024-01-02

Ett meddelande har skickats ut från ePARK till alla boende med digitala parkeringstillstånd. Tillstånden löper ut i slutet av denna månad, 2024-01-31. Styrelsen har begärt att alla nuvarande tillstånd ska förnyas automatiskt, så ni som redan har tillstånd behöver inte göra någonting. De boende som som av särskilda skäl (t.ex. hemtjänst eller hemsjukvård) behöver papperstillstånd hör av sig till styrelsen innan den 31/1 på styrelsen@gulsippan.se för att få tillgång till det ytterligare ett år.  

Ny styrelse

2023-12-21

Den 29 november hölls årsmötet för Gulsippans samfällighetsförening (protokoll har delats ut i allas brevlådor), och den nya styrelsen har nu konstituerat sig och haft sitt första styrelsemöte. Vi välkomnar Staffan Håkansson som ny ordförande för samfälligheten. Under "Styrelse & kontakt" hittar du mer information om styrelsens ledamöter och ansvarsområden.