Bilden tagen från bron över Snårvindevägen

Välkommen till Gulsippans samfällighetsförening!

Gulsippans samfällighetsförening består av 91 hus (fastigheter) belägna i Hässelby norra villastad i Stockholm. Föreningen utgörs av ägarna till områdets friköpta rad-och parhus med adresser Snårvindevägen 10-190, belägna på vägens högra sida om man närmar sig området från Växthusvägen.

När du köper hus i området blir du automatiskt medlem i Gulsippans samfällighetsförening. Du får då tillgång till föreningens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling genom att delta på årsmötet med din rösträtt.

Läs gärna informationen under fliken "Infobladet" ovan för att känna till viktiga delar av föreningens syfte och verksamheter och vad du som boende kan bidra med för områdets fortsatta utveckling.

Under fliken "Styrelse och kontakt" finner du e-post adress till styrelsen, telefonnummer till några av styrelsens aktuella medlemmar och övriga funktioner i föreningen. Använd i första hand e-post för att kontakta styrelsen om du har frågor och önskemål som rör området.

Vi som är medlemmar i styrelsen bor precis som du i området. Vi vill att området ska vara välskött och trivsamt för alla som bor här och för de som besöker området. Om du är intresserad att vara med i styrelsen så är du välkommen att kontakta ansvarig för Valberedningen eller någon i styrelsen för att anmäla ditt intresse.

Hälsningar,
/Staffan Håkansson
Ordförande
styrelsen@gulsippan.se
070-307 60 91

 

Några externa informationslänkar av intresse för medlemmarna i Gulsippan:

Com Hem kabeltv, bredband och telefoni: http://www.comhem.se 

Nordic Level Parking AB: https://nordiclevelgroup.com/parkering-kontakt

Stockholm Vatten: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/   

Grannsamverkan: http://samverkanmotbrott.se

Mitt Hässelby: http://www.hesselby.com

Tillfällig vattenavstängning fredag 12 juli kl.10.00-10.30

Områdets vatten stängs tillfälligt av som ovan pga byte av huvudvatten kran i ett av omårdets fastigheter. 

 

Uppdaterad parkeringsapp

2024-06-16

Boende kan sköta sitt digitala parkeringstillstånd via www.eparkera.se (logga in med din mejladress och lösenordet du själv valt) eller appen ePark. Appen har precis uppdaterats, vilket gör det lättare att få en översikt över vilka registreringsnummer som är inlagda. När du lägger in nya registreringsnummer - kontrollera en extra gång att det blivit rätt. Du kan lägga in upp till 6 st registreringsnummer per hushåll. Samtliga ska synas i listan under “P-tillstånd årskort Gulsippan”.

Byggställning

2024-06-04

Samfälligheten har köpt in en gemensam byggställning (styrelsens motion bifölls vid årsstämma 2023). Du bokar byggställning (veckovis) genom att mejla ditt intresse till styrelsen på styrelsen@gulsippan.se och invänta bekräftelse från styrelsen. Byggställningen förvaras i låst gemensamt utrymme. Du får tillgång till nyckel i samband med att det är dags för uthämtning. Byggställningen lånas på egen risk, och den som står som ansvarig för bokningen ansvarar för att den monteras i enlighet med bruksanvisningen: https://resources.chainbox.io/3/alulock/public/pim/c7304a9d-e549-4a7a-9f7e-bac4374c2ea7/se-brukanvisning-staellning-2020-svenska_compressed.pdf Samfällighetens olycksfallförsäkring gäller ej vid användning. Anvädning sker på egen risk.

Stölder i området  

24-07-06

Under midsommarveckan inträffade två stölder i vårt område, dels blev en bilägare av med sina däck för sin bil som stod parkerad vid den främre sopstationen, dels skedde ett inbrott i ett närliggande garage. Mycket tråkigt för de drabbade och vi ber alla boende att vara uppmärksamma på misstänkta brottsaktiviteter och i sådana fall kontakta polisen. Styrelsen kommer att efterfråga statistik från polisen gällande grannsamverkan i vårt närområde, dvs om inrapporterad brottslighet ökat eller inte, för att vi ska ha kännedom om det är en pågående brottsvåg i vår närhet eller ej. Återkoppling i saken komer i nästa GS nytt i augusti.