Bilden tagen från bron över Snårvindevägen

Välkommen till Gulsippans samfällighetsförening!

Gulsippans samfällighetsförening består av 91 hus (fastigheter) belägna i Hässelby norra villastad i Stockholm. Föreningen utgörs av ägarna till områdets friköpta rad-och parhus med adresser Snårvindevägen 10-190, belägna på vägens högra sida om man närmar sig området från Växthusvägen.

När du köper hus i området blir du automatiskt medlem i Gulsippans samfällighetsförening. Du får då tillgång till föreningens gemensamma tillgångar och möjlighet att demokratiskt påverka områdets utveckling genom att delta på årsmötet med din rösträtt.

Läs gärna informationen under fliken "Infobladet" ovan för att känna till viktiga delar av föreningens syfte och verksamheter och vad du som boende kan bidra med för områdets fortsatta utveckling.

Under fliken "Styrelse och kontakt" finner du e-post adress till styrelsen, telefonnummer till några av styrelsens aktuella medlemmar och övriga funktioner i föreningen. Använd i första hand e-post för att kontakta styrelsen om du har frågor och önskemål som rör området.

Vi som är medlemmar i styrelsen bor precis som du i området. Vi vill att området ska vara välskött och trivsamt för alla som bor här och för de som besöker området. Om du är intresserad att vara med i styrelsen så är du välkommen att kontakta ansvarig för Valberedningen eller någon i styrelsen för att anmäla ditt intresse.

Hälsningar,
/Staffan Håkansson
Ordförande
styrelsen@gulsippan.se
070-307 60 91

 

Några externa informationslänkar av intresse för medlemmarna i Gulsippan:

Com Hem kabeltv, bredband och telefoni: http://www.comhem.se 

Nordic Level Parking AB: https://nordiclevelgroup.com/parkering-kontakt

Stockholm Vatten: http://www.stockholmvattenochavfall.se/avfall-och-atervinning/   

Grannsamverkan: http://samverkanmotbrott.se

Mitt Hässelby: http://www.hesselby.com

Aktuellt

Byggställning

2024-06-04

Samfälligheten har köpt in en gemensam byggställning (styrelsens motion bifölls vid årsstämma 2023). Du bokar byggställning (veckovis) genom att mejla ditt intresse till styrelsen på styrelsen@gulsippan.se och invänta bekräftelse från styrelsen. Byggställningen förvaras i låst gemensamt utrymme. Du får tillgång till nyckel i samband med att det är dags för uthämtning. Byggställningen lånas på egen risk, och den som står som ansvarig för bokningen ansvarar för att den monteras i enlighet med bruksanvisningen: https://resources.chainbox.io/3/alulock/public/pim/c7304a9d-e549-4a7a-9f7e-bac4374c2ea7/se-brukanvisning-staellning-2020-svenska_compressed.pdf Samfällighetens olycksfallförsäkring gäller ej vid användning. Anvädning sker på egen risk.